سلام...

۱- بالاخره پس از گذشت ۲۰ سال٬ شاهد بوسه رئيس جمهور ايران بر دست رهبری بوديم:

 انتظار 20 ساله...

۲- اين جمله را برای «ذوب در ولايت»های بی هنر می نويسم (که الحمدلله تعدادشان هم کم نيست! بگذريم که توی اين تابستان چه ها بر سر ما نياوردند اين متحجران ذوب در ولايت!)

آقای خامنه ای: کسی که از تئاتر٬ نقاشی٬ عکس يا شعر چيزی نمی فهمد٬ راههای معرفت به رويش بسته است.

التماس دعا... یاحق!!