عجیب گرفتار جشنواره شعر و داستان سراسری دانشجویی «رها» هستیم. امروز روز اول بود. این همه شاعر و نویسنده یه جا جمعند فکرشو بکنید...

حمید سبزواری، حسین اسرافیلی، پرویز بیگی، علیمحمد مودب،‌ امید مهدی نژاد، رضا امیرخانی، محسن مومنی و...

و ۱۱۴ برگزیده شعر و داستان دفاع مقدس و پیامبر از همه جا... خراسان، خوزستان، ‌اردبیل، افغانستان،‌ یزد، کاشان، فارس، ...‌

ما هم که دبیر گردن شکسته فرهنگی جشنواره...

بد نمی گذره!‌ جای دوستان خالی!

التماس دعا... یا حق!!