خب، مثل این که این تلافی کردن های ما همچنان ادامه دارد... خب چه کنیم... متاهلی و هزار درد بی درمان...!

و اما داغ ترین خبر این روزها در میان بر و بچه های فعال در جبهه فرهنگی انقلاب، خبر تاسف برانگیز تعطیل شدن سوره از طرف حوزه هنری است.

من خودم، از شماره ۲ خواننده این مجله بودم و می توانم بگویم معتاد این مجله بودم. نمی دانم چرا همیشه بوی شهید آوینی را از این مجله استشمام می کردم. خیلی وقتها که دلم می گرفت، می نشستم پای «روایت فتح» آقا مرتضی، گاهی هم پای سوره ی وحید جلیلی!

خلاصه تا ما نتوانیم انقلاب را در میان خودمان و درون گفتمان انقلاب (و نه در مجامع تازه به دوران رسیده ی به اصطلاح روشنفکری و...) نقد کنیم، چگونه انتظار داریم بعد از گذشت ۲۸ سال از انقلاب، دستاوردهای انقلابِ امام (و نه انقلابِ سیاست بازهایی که انقلاب را بازیچه اهداف خود ساخته اند) را برداشت کنیم؟!

خدا همه ما را به راه راست هدایت کند، ان شاءالله! التماس دعا... یا حق!!

جمعی از حامیان سوره:

وبلاگ اعتراض به توقیف سوره

وبلاگ حمایت از سوره

وبلاگ شاعران معترض به توقیف سوره