این مطلب را بخوانید از شهید آوینی:

بهاران، از کجاست که روح روییدن و سبز شدن ناگاه در تن خاک مرده پدید می آید؟ و از کجاست که روح شکفتن ناگاه از تنِ چوب خشک چندین برگ های سبز و شکوفه های سفید و آبی و زرد و سرخ برمی آورد؟

بهاران رازدار رستاخیز پس از مرگ است و قبرستان ها مزارعی هستند که در آنها بذر مردگان افشانده اند و جسم تا نمیرد، کجا رستاخیز پذیرد؟...

با بهاران روزی نو می رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو. اکنون که جهان و جهانیان مرده اند، آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟ و یحی الارضَ بعد مَوتِها... .

 ۱. این چند مدت، خیلی سرمان شلوغ بود در کار جدید. (به زودی می گویم که چکار!) از همه دوستانی که سر زدند، کامنت گذاشتند یا نگذاشتند، همگی، معذرت می خواهم...

۲. ان شاءالله، چشم شیطان کور، گوش شیطان کر (!) به زودی با یک قالب جدید و یک رویکرد جدیدتر، به روز خواهم شد. دعا کنید که توفیق یار شود.