صحبتهای امروز آقا را دیدید؟ دیدید چه غربتی در صدایشان موج می زد:

چند سال قبل از این - نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است - من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکى اخیر - که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر کرده - پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم.

دهم اردیبهشت سال 80 و قبل از شروع دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، آقا یک حکم حکومتی موسوم به «فرمان 8 ماده ای» خطاب به سران سه قوه صادر کردند.

سال 1386 یعنی در 6 سالگی(!) آن فرمان (و البته بیش از 4 سال قبل از این جمله دردمندانه امروز آقا) بود که حتی کسی مثل من هم که اینقدر پیاده ام(!) در این وبلاگ پستی با عنوان «بایکوت فرمان رهبر انقلاب در قوای سه‌گانه و جناح‌های سیاسی» کار کردم.

آخر آدم داد دلش را کجا بزند؟ گفتند دولت اصلاحات چنین است و چنان است... قبول! دولت عدالت محور درباره این دستور چکار کرد؟!

گفتند مجلس ششم چنین است و چنان است... قبول! مجلس هفتم و هشتم که به قول خودشان اصولگرا بودند چکار کردند؟!

خلاصه انگار همه توی این مملکت قسم خورده اند که همه کار بکنند جز این که حرف آقا را گوش کنند! لااقل کاش اینقدر که انگ دیکتاتوری بهمان می زنند، بویی هم از اطاعت کردن در نظامهای دیکتاتوری برده بودیم!

بگذریم که درد دل خیلی بیشتر از اینهاست که در این چند سطر بگنجد... یا حق!!

بعدالتحریر:

کل بیانات آقا در باب مفاسد اقتصادی را اینجا ببینید...