سلام...

۱- جايتان خالی ديشب مراسمی داشتيم بر سر مزار سرلشکر خلبان شهيد عباس دوران خيلی خوش گذشت... دو تا از برادرها و مادر شهيد هم حضور داشتند. نمی دانم ديروز بود يا روز قبلش که داشتيم مقدمات مراسم را فراهم می کرديم يکدفعه دقتی کردم در اسم شهيد: «عباسِ»   «دوران» ...

۲- از همه دوستانی که با روند اين وبلاگ موافقند تقاضای کمک دارم... هر طوری که می توانيد... حداقل می توانيد به ديگران خبر بدهيد...

۳- دوستان بايد ببخشند به علت به هم ريختن کامپيوترم و باز نشدن صفحه کامنت ها نتوانستم جواب کامنت ها را بگذارم. اميدوارم بتوانم جبران کنم:

خيبر شکن :

وا فـــــــريـادا  ز عـشــق وا فـــــريــادا ***** كـــارم بـه يكي طـــرفه نــــگار افـتـــادا

 گـــــــر داد مــن شـكـســتـه دادا دادا ***** ور نـه مـن و عـشــق هرچه بــادا بــادا

زينب (عطر نماز) :

ای خامنه ای که حسن رويت ***** زيبـا چو گـل بـهشـت باشـد

زيـبــای جـهــانی و جــهــانی ***** بی عشق رخ تو زشت باشد

بس ياوه سرود و ناسزا گفت ***** ان شيخ که بدسرشت باشد

دهـقــان محـبتـی تـو بـرخيـز ***** چون موسم کار وکشت باشد

ايشان جای ديگری گفته اند:

چه خوب است که از همين امروز با مهدی موعود با چهل روز دعای عهد.. عهد ببنيديم که اقا جان ما سرباز توييم تو نيز گوشه چشمی به اين سربازان خود بينداز

ياسين که ان شاءالله امشب از مشهد نايب الزياره همه دوستان هستند:

گفتند که عاشقی و آرام نـه ای ***** در باغ خيـال خـم ابـروی کـه ای

گفتند بخوان به قصد قربت گفتم ***** سيد علی الحسينی خامنه ای

جای ديگری نوشته اند:

انتظار هامون سر مياد با بويی از اقاقيا******* يارم از سفر مياد با لشکری از شهدا

 دوست عزيزی که با نام بماند پيام گذاشته اند و وبلاگ حرفهای ناتمام را مديريت می کنند دو سه بار پيام گذاشته اند و گفته اند که مقلد آقا هستند اما چند انتقاد به ايشان داشتند که در وبلاگ خودشان جواب دادم... نصيحتی هم کرده اند که بسيار از ايشان تشکر می کنم:

دعای صبح و آه شب کليد گنج مقصود است *** بدين راه و روش می رو که به دلدار پيوندی

ثاقب :

در دلم بود که جان در ره جانان بدهم ***** جان ز من نيست که اندر ره او جان بدهم

۴- در ايام ولادت حضرت وليعصر(عجل الله تعالی فرجه الشريف) دوستان پيامهای تبريک بسيار زيبايی گذاشته بودند که از همه تشکر می کنم...ان شاءالله که توفيق حضور در جمع ياران خاص حضرتش را داشته باشيم...

۵- التماس دعا... يا حق!!