قرار است در اين وبلاگ درددلهای شما را با نايب امام زمان بگذارم. هم می توانيد کامنت بگذاريد هم ميل بزنيد:  Majidtaghizadeh@parsimail.com

 در اسرع وقت پيامهای شما در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

 يا حق!!