سلام...

اين چند روز روزهای هيجان انگيزی بودند... جريانات پروتکل و اظهار نظرهای افراد مختلف.

اما مثل هميشه وقتی همه مسئولان نظام در مقابل مردم کم آوردند رهبر را جلو انداختند تا اعتماد از دست رفته مردم جلب شود. و اما نکاتی چند:

۱- چه خوب است کسانی که با عجله قضاوت و اظهار نظر کردند به اشتباه خود اعتراف کنند

۲- از اين بهتر درسی است که از اين جريان می توان گرفت...

۳- جايی که همه مو را می بينند کيست که پيچش مو را می بيند...!؟؟

۴- به زودی درددلهای جديد شما را با آقا می گذارم...

۵- راهپيمايی۱۳ آبان فراموش نشود!

۶- يا حق!!

گزيده اي ازسخنان رهبر معظم انقلاب 11/8/1382

در ديدار رئيس جمهور , رئيس مجلس , رئيس قوه قضاييه , رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام , اعضاي هيات دولت , نمايندگان مجلس شوراي اسلامي , مسوولان قضايي , فرماندهان عاليرتبه نظامي و ديگر مسولان نظام

« آنچه اتفاق افتاد كاري درست و تدبيري براي درهم شكستن توطئه آمريكا و صهيونيستها بود و اگر طرفهاي گفتگو با ما يا مراكز قدرت جهاني زياده خواهي كنند و ما به نقطه اي برسيم كه منافع كشور و ارزشهاي نظام بخواهد مورد خدشه قرار گيرد , بدون هيچ ترديدي اين روند را قطع خواهيم كرد. »

اگر كسي بخواهد با جمهوري اسلامي ايران در زمينه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي وارد چالش شود و يا در امور داخلي ما دخالت كند قطعا تو دهني خواهد خورد زيرا نظام اسلامي در اين زمينه حتي يك قدم عقب نشيني نخواهد كرد.

 

: اگر كار به همين منوال پيش رود مسئله ادامه خواهد يافت اما اگر طرفهاي گفتگو با ما يا دشمنان ما و مراكز قدرت جهاني فزون طلبي كنند و بخواهند قدم به قدم جلو بيايند همه چيز بهم خواهد ريخت .

 

 حركت اخير يك كار سياسي , ديپلماتيك و يك گفتگو و قرارداد بود و هيچ تسليمي در آن وجود ندارد.

 

دشمنان نظام در خيال خام خود تصور نكنند كه جمهوري اسلامي گير افتاده است چرا كه در ادامه حركتي كه انجام داده ايم در هر نقطه اي كه احساس كنيم منافع ايران و ارزشهاي نظام ممكن است مورد خدشه قرار گيرد , بدون هيچ ترديدي به اين حركت خاتمه خواهيم داد.

 

تاكنون كاري برخلاف مباني و اصول انجام نشده است ضمن آنكه هرجا احساس كنم برخلاف ضوابط و جهت گيريهاي نظام و اهداف انقلاب , قدمي برداشته مي شود جلوي آن را خواهم گرفت . ...