سلام...

آدم اين اوضاع روکه توی سياست مملکت می بينه واقعا روحش کدر ميشه.

واقعاً چرا بعضی از سياستمداران کشور ما اينقدر بچه هستند؟

باز هم مثل هميشه مثل بچه ها که کار رو خراب می کنند و می دوند می آيند پيش باباشون که چکار کنيم و...

قربون آقا برم که از هر دو طرف...

من توی اين وبلاگ اصلاً قصد مطلب سياسی نوشتن ندارم ولی...

بگذريم... صحبتهای آقا رو در جمع استانداران گذاشتم. نيازی به توضيح نداره. مثل هميشه همه مشکلات با چند جمله آقا حل شد:

من وکيل مدافع هياتهای نظارت نيستم... من وکيل مدافع قانون هستم...

سخنان آقا در ديدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خالی از لطف نيست. تاکيد آقا بر استفاده از هنر و... راستی چرا ما بچه مذهبی ها اينقدر بی هنريم؟!!

التماس دعا... يا حق!!