سلام...

مطمئنم من را به خاطر اين تاخير مي بخشيد... امتحانات ميان ترم و...

 

سئوال: اگر ولايت فقيه تنها شكل حكومت اسلامي و در كل بهترين شكل حكومت است پس چرا منتظر امام زمان باشيم؟ ما كه خودمان...

 

جواب اين سئوال يك كمي فلسفي مي شود:

 

1- انسان رابطه تنگاتنگ با جهان هستي دارد و جالب اينكه از چند و چون اين رابطه تقريبا كامل بي اطلاع است. از طريق علوم و عرفان و عقل هيچگاه نمي توان به اين رابطه احاطه پيدا كرد؛ چون محاط نمي تواند محيط را در احاطه در آورد.

 

2- انسان براي برنامه ريزي زندگي خود و رسيدن به سعادت به دانستن كيفيت اين رابطه نياز دارد...

 

3- پس بايد دست به دامن كسي شد كه از طريق وحي بر اين رابطه احاطه پيدا كرده باشد.

 

4- وجود اين شخص كه بايد او را در جايگاه ‌«رسالت» و «امامت» جستجو كرد ضرورت دارد و چون ضرورت دارد حتما وجود دارد.

 

به طور خلاصه:

انسان در اين هستي پيوند و رابطه دارد و به اين رابطه ها آگاهي ندارد. پس رسالتي مي خواهد و امامتي؛ رسالتي كه قانون اين رابطه ها را بياورد و امامتي كه در هر نسل جلودار آن ها و «امام» زمانشان باشد.[1]

 

 در حقيقت حکومت ولايت فقيه فقط مقدمه ای برای حکومت جهانی امام زمان است...

 

التماس دعا... يا حق!![1] مرحوم استاد صفايي حائري - كتاب ‹تو مي آيي›