سلام...

رهبر معظم انقلاب اسلامي، با انتقاد از طرح مسأله ذوب شدن در ولايت خاطرنشان كردند: ذوب در ولايت اصولا معني ندارد، چرا كه رهبري هم بايد در اسلام ذوب شود تا احترام داشته باشد؛ بنابراين همه بايد در اسلام و اهدافي كه اسلام براي سعادت ملت ترسيم كرده است و در واقع در ملت ذوب شويم. - ايسنا

بنده خدايی به زيبايی اين جملات را تحليل كرده است. گفتم بد نيست شما هم بخوانيد:

۱- اصل اين جمله از آيت‌الله صدر است كه اين جمله را زماني با توجه به موقعيت امام و ولايت فقيه و پيروزي انقلاب اسلامي عنوان كرد و بيان كرد كه همه در ولايت فقيه ذوب شوند، چرا كه امام در اسلام ذوب شده است.

۲- ولي فقيه به ويژه در مقام ولايت موقعيت جايگزين ائمه است. در روزهاي اخير برخي مي‌خواستند از اين كلمه كه بايد در ولايت ذوب شد؛ سوءاستفاده كنند. در واقع هدف آنها اين بود كه فكر، انديشه و همه‌چيز را در ولايت خلاصه كنند. مقام معظم رهبري نيز اين مساله را رد كردند تا از اين كلمه سوء استفاده نشود.

۳- اين مساله به هيچ‌كس ضرر نمي‌رساند، بلكه بيان يك واقعيت است. در واقع ولايت فقيه به عنوان پرچمدار و مدافع اسلام و فاني شده در اسلام است و ما نيز او را به همين دليل مي‌پذيريم. اگر رهبر تمام هستي، سرمايه‌ي علمي و اجتماعي و آبروي خود را براي اسلام قرار دهد، ما نيز پيرو وي خواهيم بود.


۴- بعضا شاهد افراط و تفريط در اين مساله هستيم در حاليكه حد ميانه و اعتدال حتي در باب ولايت ائمه نيز وجود داشته است. گاهي مساله ولايت فقيه را به گونه‌اي عنوان مي‌كنند كه وي آمده اراده و خواست ملت و دولت را زير پا بگذارد و هرچه بگويد درست است كه اين نوعي افراط بوده و تفريط نيز آن است كه ما نقش ولايت فقيه را حذف و ناديده بگيريم.در حالي‌كه اعتدال در هر كاري مؤثر است. ولي امر با اختيارات حقوقي و قانوني كه دارد به عنوان بالاترين مرجع در نظام داراي حد و حدودي است.
افراط و تفريط همه‌جا نادرست است. عالم بر اعتدال بنا شده، بنابراين بقاي نظام نيز بر پايه‌ي اعتدال خواهد بود و اعتدال ولي فقيه رعايت همان حدود قانوني است كه قانون معين كرده است.


التماس دعا... يا حق!!