من كه هيچی نمی تونم بگم... اينها رو ببينين خودتون می فهمين!

در ضمن متن صحبتهای ديروز آقا رو در جمع مردم باحال كرمان می تونيد اينجا بخونيد. البته حيفم اومد گزيده اش رو هم که شده اينجا نگذارم:

آيت الله خامنه اي علت حساسيت و خطير بودن مقطع کنوني را، نه تهديدهای خارجی بلكه ضرورت برنامه ريزي و تلاش بيوقفه براي عيني شدن و ملموس شدن پيشرفتهاي زير بنايي کشور در زندگي روزمره مردم برشمردند و افزودند: پس از پيروزي انقلاب، و بخصوص بعد از جنگ، کارهاي بسيار مهمي در زمينه هاي گوناگون انجام شده، زيربناهاي اساسي کشور در بخش هاي مختلف از استحکام قابل تکيه اي برخوردار، شده اند و آنچه دوران کنوني را اهميت و حساسيت فراوان مي بخشد ضرورت ملموس شدن اين دستاوردهاي عظيم در زندگي مردم است تا کام ملت از عدالت اجتماعي، رفاه و ادامه پيشرفتهاي گوناگون شيرين شود...

... مردم در انتخاب رئيس جمهور دقت کنند که هر دوره يک خصوصيت دارد و خصوصيت امروز، شخصي را مي طلبد که با همه وجود خود را خدمتگزار مردم بداند و براي پيشرفت همراه با عدالت تلاش کند و ضمن مبارزه قاطع با فساد و تبعيض، به مردم همه شهرها و روستاهاي کشور نگاه يکساني داشته باشد و براي برخورداري آحاد ملت، تلاش کند که مردم نيز بايد با درک اين لحظه حساس تاريخي بدنبال شناخت چنين شخصي باشند...

التماس دعا... يا حق!!