سلام.

همان‌طور كه مي‌دانيد ديدار آقا از استان كرمان ادامه دارد. گزارشات كامل را مي توانيد اينجا بخوانيد...

 

... و اما هفته گذشته اولين جشنواره دانشجويان وبلاگ‌نويس در همدان برگزار شد. من همان‌طور كه قبلا هم گفنم يك روز دير رفتم. اما مثل اين كه روز افتتاحيه همه دنبال ما مي‌گشته‌اند! انگار باور نمي‌كرده‌اند كه ما هم يك آدميم مثل بقيه...!

اين هم كارت شناسايي من كه باور كنيد!

خيلي نمي‌خواهم وارد جزئيات بشوم اما فقط در يك جمله مي‌گويم كه براي من چيزي كه جالب بود حضور اين همه دانشجوي وبلاگ‌نويس با آن همه عقايد و ديدگاه‌هاي مختلف در كنار هم و فضاي باصفاي دوستي در آن‌جا بود. گزارشات كامل‌تري از جشنواره را مي‌توانيد در وبلاگ‌هاي دوستان ديگر دنبال كنيد كه هرچند شايد بعضي از آن در فضاي احساسي آن روزها نوشته شده‌باشد و بعضي با لحن جدي نباشد اما همان‌ها هم (براي خنده هم كه شده) ارزش خواندن دارد:

بيانيه هاي هيات‌هاي داوران (در رشته‌هاي مختلف) را هم مي‌توانيد اينجا بخوانيد كه در آن از وبلاگ «آقاي خامنه‌اي سلام!» هم «به خاطر ابتکار در انتخاب نام جذاب برای وبلاگ» (هرچند در آن‌جا به جاي جذاب حذلب تايپ شده‌است!) تقدير شد. اين هم تصوير تنديس اهدايي:

 تنديس جشنواره!

 خلاصه روز آخر در دفتر خاطراتم نوشتم: «سه روز وبلاگی وبلاگی گذشت!»

 

التماس دعا... يا حق!!