سلام...

ماجراها دارد اين سياست! اما از همه اين حرف‌هاي كسل كننده كه بگذريم، اين حرف‌ها را هم بشنويد فكر مي‌كنم به شنيدنش مي‌ارزد! اين هم خلاصه‌اش:

 

 امير قافله صبر و بصيرت...
 

آقاي خامنه‌ای نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى را به بيان مواضع - برنامه‏ها و اقدامات خود توصيه كردند و افزودند: «نامزدها بدون تعرض به يكديگر، برنامه‏ها و حرفهاى خود را با مردم در ميان بگذارند.»

آقاي خامنه‌ای توانايى تأمين نيازهاى مردم و جامعه را معيار اصلى شناخت نامزد اصلح دانستند و افزودند در شناخت اصلح نبايد دچار وسواس شد بلكه بايد با نيت خير به هر كسى كه پس از تحقيق و مشورت، براى انسان مشخص مى‏شود رأى داد تا به يارى پروردگار، ملت از اين آزمايش بزرگ هم سرافراز بيرون آيد.

ايشان افزودند: «مدير كارآمدى كه با رأى ملت انتخاب مى‏شود بايد با كار و تلاش و نشاط، نتايج كارهاى انجام شده در كشور را در زندگى مردم جارى و ملموس كند، فقر را از سراسر كشور بر طرف سازد، عدالت را برقرار كند و با طرد افراد مفسد از دستگاهها‏ى تصميم گير، با فساد و تبعيض، حقيقتاً مبارزه نمايد.»

التماس دعا... يا حق!!