سلام.

۱- اين را از مشهد٬ کافی نت بازار بزرگ مرکزی می نويسم. امروز ظهر رسيديم. دعا کنيد بتوانيم استفاده کنيم.

۲- عيد مبعث مبارک!

۳- از آقا:

پيام آقا به مناسبت حوادث خونين و تألم‏بار كاظمين 

ديدار امروز آقا با کار گزاران نظام و مردم

۴- التماس دعا... يا حق!!