به نام خدا

در خبر ها گفته شد: رئيس جمهور در باز ديدي غير منتظره از وزارت امورخارجه اين نكته را متذكر شده اند كه ما اجازه نخواهيم داد بخشهاي اقتصادي بدون هماهنگي با بحش سيايسي به تنظيم معاملات و روابط اقتصادي با كشور هاي ديگر بپردازد...

 

 نيت ها و نتتيجه اعمال جز بر خداي عليم قادر پنهان است ولي آنچه كه دراين جا قابل  ذكر است :

  در كليت خود اين گفته كه " بايد اقتصاد تابعي از سياست است " را بايد سر لوحه ( البت با اجازه  محضري از جناب اميرخاني ) تمام برنامه ريزيهاي كشور قرار گيرد.

جهان كنوني جهن بيني (به قول دكتر داوري علم به مبدا عالم و آدم )، فرهنگ ، سياست و اقتصاد يك واحد به هم تنيده است. آنچه كه انسانها در پس رنسانس اراده كرده اند، در تمام وجوه حيات بشر امروز تبيين و ظهور يافته است ودر اين فرايند اقتصاد سرلوحه و تنظيم كننده همه امور شده است. نظام سياسي ، نظام آموزشي و.. . د رخدمت اقتصاد ، آن هم اقتصاد بانك جهاني .

-         انقلاب اسلامي ديگرگون كردن علم به مبدا عالم و آدم است و بالطبع تغيير تمام نسبت ها كه مهمترين انها سيطره بلامنازع اقتصاد بر روابط است .

-         كسي نمي تواند منكر شود اين شناي خلاف جريان ابتلائات و سختي هاي فراواني دارد.  ولي بايد قبول كرد ندايي كه شبه جزيره عربستان و بعد ها تمام جهان را درنورديد درشعب ابي طالب پرورده شد. راحت تر بگوييم :

"غايت خلقت جهان انسانهايي است كه در شدائد بر هر چه ترس و ترديد و شك و تعلق است غلبه كنند و حسيني شوند."

      اگر ما قبول كنيم كه والاخرة خير و ابقي خواهيم ديد، راه رشد همين خلاف جريان شنا كردن است، راه پرورش ندايي كه ان شاءآ... زير بيرق يا لثارات الحسين عالم را فراخواهد گرفت.

    -    نكته آخر : ريئس جمهور و ديگر مسئولين و به طور كلي خواص جامعه بايد دقت كنند كه مقدمه تمام اين مسائل تبيين استراتژي فرهنگي است. بايد بطو ر واضح و دقيق بدانيم در حيطه فرهنگي، مقصدي كه تمام اين مصائب را براي آن تحمل ميكنيم چيست.

مبارز