قرار است در اين وبلاگ درددلهای شما را با نايب امام زمان بگذارم. هم می توانيد کامنت بگذاريد هم ميل بزنيد. در اسرع وقت پيامهای شما در وبلاگ قرار خواهد گرفت.اين هم نشاني :  majidtaghizadeh@noavar.com  

بی صبرانه منتظرم....يا حق...!!