واقعا که از تو پر رو تر نديدم همه چيز را کتمان ميکني و از سرنوشت چند تا ملا يا بچه ملا شروع به نوشتن ميکني . اي کسي که براحتي از اين سخنان استفاده ميکني تو آمريکا زندگي ميکني که اين شرايطي که در مملکت است نمي بيني يا دروغ باز تحويل ميدي اينهمه معتاد بدبخت فقير زنان خياباني حاصل اين جمهوري اسلامي است نواب صفوي کيه همه اش از گذشته ياد کنيد حماقت تا چه حد گذشته براي ما نان نميشود کار نميشود با اين داستانهاي تو که يک ثنار هم ارزش نداره چه مشکلي از مشکلات حل ميشود فقط سعي در پخش دروغ و خرافات کن و اين جرات را نداشته باش که با چشم باز فساد را در جامعه اسلامي ببيني و عنوان نکني آينده نزديک به تو و امثال تو ثابت خواهد کرد که ما ديگر خواهان اين ملايان دروغگو و پست نيستيم .

سلام  عيد غدير خم بر همه مبارک...

بر همه چون اين عيد٬ عيد همه است حتی اين بنده خدا که کامنت بالا رو برای نوشته نواب گذاشته( که بر همه واضحه واسه چی ريز نوشتم تا ... ) اميدوارم در سايه ولايت... بی خيالش نمی خوام دم از ولايت علی بزنم و بعدش يکی بياد کامنت بذاره که آره اگر ولايت علی رو داشتيد وضع مملکت اين جور نبود و ...  خلاصه کار به عمل مشخص ميشه و هر کی هم به عمل خودش عالمه و البت خدا عالمتر... 

اما در مورد اين کامنت٬ آقا جون هز چی دلم می خواد می نويسم . هز بار اومدم با يکی صحبت کنم (رفتم سراغش يا اومد اينجا) طاقت نياورد و گذاشت رفت. فکر ميکنی تو از اونها خيری تری؟! توهم مثل اون ها ... بابا نميگيد مگه آزادی انديشه پس چرا مياد چرت و پرت مينويسيد و فحش ميديد (البته شما اين جوری نمی نويسيد ولی بايد يه بار که پاکشون نکردم ببينيدشون). هر چی دلم بخواد مينويسم

   واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزيد          من اگر مهر نگاری بگزينم چه شود    

 بعدالتحريريه:

                يه مطلب قشنگ هم از hamze  در يکشنبه ۴ دی بخونيد

يا حق مبارز