دیدار با اندیشمندان و علمای کشورهای اسلامی شرکت کننده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

خبرگزاری فارس-۳۰/۵/۸۵

هنگامي كه سيد احمد صابونچي امام جمعه حسينيه اهل بيت اكراين خدمت مقام معظم رهبري رسيد، به نشانه تبرك از ايشان درخواست كرد تا چفيه‌شان را به يادگار داشته باشد كه مقام معظم رهبري نيز چفيه خود را به ايشان هديه كردند. امام جمعه حسينيه اهل بيت اكراين پس از گرفتن هديه به خبرنگار ما گفت: در علم ثابت شده كه اجسام متأثر از افراد هستند و اينها خرافات نيست؛ چرا كه ما حتي در قرآن داريم كه پيراهن حضرت يوسف شفابخش چشمان حضرت يعقوب شد.

ماه شعبان هم شروع شد. خوش به حال آنهایی که قدر بدانند...

التماس دعا... یا حق!!