متی ترانا و نريک...

متي ترانا و نريک...

سلام...

عيدتان مبارک...

بچه ها باز هم می گويم حالم خيلی خراب است. دعا کنيد...

 

فرياد تمناي ظهورش چو بپا خاست
فرياد زدم بر سر دل، شرم كن از خواست
خوابيم، حقيقت به خدا نيست به جز اين
ما غايب و او منتظر آمدن ماست

 

دوستی می گفت: وقتی ۳۱۳ نفر يار آقا جور بشوند آقا ظهور می کنند. پس بياييد انصافا ببينيم چقدر ما داريم در حق آقا ظلم می کنيم...

از دوستان که پيام های زيبايی هم گذاشته اند ممنونم...

ببخشيد که نتوانستم جواب بدهم...

اللهم ارنی الطلعـة الشيدة...

يا حق!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
یاسین

انتظار هامون سر مياد با بويی از اقاقيا* يارم از سفر مياد با لشکری از شهدا