تقابل رودررو

به نام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

"ما در تقابل رودررو  با غرب هستيم "

جمله اي كه امروزه كمتر كسي منكر آن است. اين تقابل را مي توان از ابتدا نا مشروع دانستن انقلاب اسلامي و حمايت از رژيم پهلوي ... تا جريان اخير هسته اي نظاره كرد حتي در عرصه هايي اين تقابل به يك جنگ تمام عيار و تجاوز از سوي غرب تبديل شده است كه بارزترين آنها جنگ هشت ساله است .

به راستي ماهيت اين تقابل و تجاوز ها چيست ؟

از ديدگاه تاريخي جنگها سه گونه است :

 نوع اول جنگهايي كه صريحا به منظور كشور گشايي صور ت مي گيرد مغولها، جنگ هاي استعماري كشور هاي اروپايي در طول چندين قرن در سراسردنيا از نمونه هاي بارز آنست. اين نوع تجاوز ها از خو دبزرگ بيني و عشق به قدرت متجاوزين نشات مي گيرد.

نوع دوم جنگهايي كه بر اساس توجيهات حقوقي و اخلاقي صورت مي گيرد.

نوع سوم تجاوزي كه به منظور نابودي يك عقيده و يا فرهنگ صورت مي گيرد که در آن متجاوز فرهنگ يا عقيده مقابل را پست و در عين حال خطرناك مي شمارد.

با توجه به انكه غرب در ذات استكباري خود نمي تواند هيچ ايدئولوژي غير خود را تحمل كند، تقابل غرب با ما ( ما به طور كلي منظور ايدئولوژي مبتني بر اسلام كه بارزترين آن انقلاب اسلامي ايران است ) با نگاه به نوع سوم است كه معنا مي يابد

 با اين توضيح مي توان فهميد كه چرا اصلي ترين عرصه تقابل ما و غرب عرصه فرهنگي است.

چرا در جنگ هشت ساله غرب حاضر شد حتي با تمام هستي خود به عرصه وارد شود تا جنگ به شكست ظاهري عراق منتهي نشود.

 چرا در الجزاير و بوسني ، اولي با كودتا و دومي رها كردن سگهاي هار صربستاني و نسل كشي، نداي اسلام سياسي خاموش شد.

چرا حزب ا...  بايد مسلح و آماده باقي بماند در حالي كه اگر فلسفه وجودی آن فقط دفع تجاوز باشد با خروج متجاوز ديگر دليلي  براي ادامه اين مسئله باقي نمي ماند.در حاليکه تجاوز اسرائيل به لبنان تجاوز به يك سرزمين نيست تا با خروج ناتمام از سرزمينهايي اشغالي به پايان برسد، بلكه تجاوز به يك عقيده به نام حزب ا... است براي نابودي آن.

در كلامي خلاصه مي توان پاسخ رادر جمله اي از حضرت امام(ره) يافت:

 

" تا شرك هست مبارزه هست تا مبارزه هست ما هستيم..."

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
محمد

ايول ِفقط همينو می خواستم بگم

اسلام واقغي

در جريان جنگهای ما بين علی و معاويه و کشتارهای عقيدتی در سرزمينهای تحت کنترل آنان، کينه و انتقام در بسياری از خانواده های داغدار و گرايشات مخالف رشد کرد و بسياری از آنان شروع به فعاليت سازمانيافته مخفی نمودند . يکی از اين گروهها که از هواداران خوارج محسوب می شدند به اين نتيجه رسيدند که علل اصلی سقوط ا سلام و کشتارها عقيدتی، وجود رهبران ضلال است که روزگار خوش را از مردم گرفته اند . در اين راستا آنان تصميم گرفتند که حاکمين جبار را ترور کنند

اسلام واقعي

قسمت اول ///علی پس از مرگ پيامبر اسلام، علی رقم کش و قوسهای 6 ماهه با خليفه اول مسلمانان (ابوبکر)، بيعت کرد . در زمان خليفه دوم (عمر) ، با ازدواج دخترش با عمر موافقت کرد تا بتواند در معا دلات سياسی نقش بازی کند. در همين راستا بود که در هنگام لشکرکشی مسلمانان به ايران، بعنوان يکی از مشاوران نزديک عمرعمل کرد . پس از ترور عمر بدست فيروز ابولولو ايرانی و روی کار آمدن خليفه سوم (عثمان)، بارها با بر کرسی « اهل اجماع » وی بمخالفت پرداخت و پس از کشته شدن عثمان بدون در نظر گرفتن رای امپراطوری اسلام تکيه زد.

اسلام واقعي

قسمت دوم////// با قدرت گرفتن علی، اختلافات بين وی و معاويه بر سر قدرت و گسترش قلمرو بالا گرفت بطوری که جنگهای بس خونينی درگرفت . اين اختلافات سرانجام وقتی که هيچ يک از دو گروه به اطاعت ديگری نيامد، با نگارش نامه ی که معاويه به علی نوشت پايان يافت . معاويه در اين نامه خطاب به علی نوشت : " اگر مايل هستی عراق از آن تو باشد و شام از آن من، و شمشير از اين امت برداری و خون مسلمانان را نريزی . " اين پيشنهاد را قبول کن . علی اين پيشنهاد را پذيرفت و پس از آن معاويه با سپاهيانش در شام و اطراف آن به حکومت و گرفتن خراج مبادرت کرد و علی نيز در عراق حکومت نمود . ( به نقل از زيادبن عبدالله ، تاريخ طبری، جلد ششم، ترجمه ابولقاسم پاينده)

مريم

ممنون كه به من سر زدين.خدا پدرتون رو هم رحمت كنه.خوش به حال آقاي خامنه اي كه تو اين كشور با اين همه ثروت همچين صحنه هايي وجود دارد.اون بچه اي كه شما گفتين كفش نداشت.من سرگذشت بچه اي رو شنيدم كه به خاطر آرزوي خوردن يك كاسه برنج جونشو از دست داد.واقعا خوش به حال آقاي خامنه اي.

فريبا

با سلام رهبر عزيز من مي دونم كه شما روح بزرگي داريد و به فكر مردم ايران هستيد ولي بايد قبول كنيد كه متاسفانه برخي از مسئولين رده بالا با بي عدالتي و رفتارهاي بدشان چهره نظام كه هيچ چهره اسلام را هم خراب كرده اند من يك دختر 23 ساله و دانشجو هستم و در اول جوانيم چنان ضربه اي از يكي از همين مسئولين كه به طريقي نماينده دولت هم بود خوردم كه واقعا كمرم شكست هيچكس به جز شما به فكر ما نيست كه متاسفانه ما هم به شما دسترسي نداريم و نمي توانيم درد دلمان را به شما بگوئيم

علي

مژده ............. ما قبل از انقلاب تنها نفتمان صادر مي شد ولي امروز به قدري پيشرفت كرديم كه دخترانمان را هم صادر مي كنند