كاميون پر از پول و طلا

اين جك رو شنيدين: به يكي ميگن اگه يك كاميون پر از پول و طلا بهت بدن چي كار ميكني؟ ميگه 10 هزار تومان ميگيرم بارشو خالي مي كنم !

حتما به حماقتش خنديدين. جك يعني همين ديگه. اما به نظر من زندگي خيلي از ما جك هست و البته خنده دار. دريايي از فهم رو به ما دادن، و داريم با سطل آبشو خالي ميكنيم تو حوض ذهنمون! به يكي دريايي از ذوق و هنر دادن اما نميدونه بايد چه كاري باهاش انجام بده.

شما چرا به حماقت اون شخص خنديديد؟شايد نميدونسته كه يك كاميون طلا يعني چي. اگه مي فهميد، هيچ وقت اين كار رو نمي كرد!!! حالا تو يك ابعاد ديگه، اين مثال براي خود ما هم صادق هست. از كجا معلوم اين درسي كه ميخونيم، اين راهي كه ميريم، اين شعري كه ميگيم، اون نقاشي كه مي كشيم، و ... مثل خالي كردن هنر و استعدادمون و هرز رفتن توانايي هامون نيست.

كمي به خودمون فكر كنيم. به راهي كه ميريم. به كاري كه ميكنيم. هنر زندگي كشف كردن همين ظرافت هاست.ميکده

/ 3 نظر / 15 بازدید
م.س

آقا خیلی جالب بود بیشتر توضیح بدی ممنونیم